Huisbezoeken


We beperken onze huisbezoeken tot een minimum, daar we in het kabinet veel beter uitgerust zijn om u te kunen onderzoeken en behandelen.

Huisbezoeken kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden, en dit voor 10h 's ochtends.