Attesten en voorschriften


Voorschriften worden uitsluitend afgeleverd tijdens een raadpleging. Het RIZIV laat het afleveren van voorschriften zonder raadpleging niet toe. We begrijpen wel dat u soms onverwachts een voorschrift tekort komt. Vraag daarom tijdens je raadpleging voldoende voorschriften aan je arts.


Voor het invullen van attesten en formulieren is informatie en tijd nodig. Daarom dient u ook hiervoor op raadpleging te komen. Wij mogen enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.